• vse stopnje
  • vse generacije
  • v skupini, individualno ali v dvojicah
  • nemščina in osnove namiznega tenisa za otroke od 4 do 9 let