Odkrili so, da potrebujemo cca. 10.000 ur, da neko stvar obvladamo. Zgolj vaja in ponavljanje seveda še nista dovolj.