• omogočiti otrokom in mladostnikom koristno preživljanje prostega časa
  • približati namizni tenis čim širši populaciji
  • širjenje pozitivnih vrednot
  • promovirati gibanje kot zdrav način življenja
  • biti vseskozi ustvarjalni, inovativni, ambiciozni in prepoznavni