Program ŽABICA

Razvijam program ŽABICA – to je tečaj za otroke od 4. leta naprej. Zakaj ŽABICA – ker žabe skačejo. Delo nog je pri namiznem tenisu zelo pomembno. Kot veste, je jezik pri žabah zelo pomemben kot tudi pri tujem jeziku. Zato torej ŽABICA – SKAKANJE IN JEZIK.
Pri otrocih želim spodbujati logično mišljenje, zato v svoje ure vključujem razne logične igre (npr. Tangram, tri v vrsto-s tekanjem, ). Pri učenju tujega jezika je logično razmišljanje zelo pomembno, tudi tam zato uporabljam razne igre in čim več različnih primerov iz vsakodnevnih situacij.
Pravkar nastaja knjiga, v kateri so podrobno opisane igre za učenje angleščine in osnov namiznega tenisa. Gre za gibalne igre, skakanje, podajanje in ciljanje z žogico in loparji in razne igre z žogicami in loparji ter razne družabne in logične igre. Vse igre se je možno igrati v angleškem jeziku.
Program ŽABICA 1 vsebuje 60 šolskih ur, otroci spoznajo osnovne angleške besede in osnove namiznega tenisa, primeren je za otroke od 4 do 6 let.
Program ŽABICA 2 vsebuje 60 šolskih ur in je primeren za otroke od 7 do 9 let
Program ŽABICA 3 vsebuje 60 šolskih ur in je primeren za otroke od 9 do 11 let.
Eden izmed ciljev teh programov je, da se otroci seznanijo z meni najlepšim in najbolj zanimivim športom na svetu, ki se v svetu ponovno obuja, a na žalost se zdi, da je v Sloveniji ostal pozabljen, tako kot mnoge otroške igre, ki jih pri svojih urah prav tako vključujem (npr. gumitvist, punce, punce ven, Tangram, ipd.), mize pa samevajo v garažah…
Z najmlajšimi začenjam zato, ker vidim, da starejši nimajo pravilnih gibov za mizo, se ne znajo pravilno sklonit, kaj šele pravilno skočit in vse drugo. Pri najmlajših se namizni tenis uči izključno preko igre, najprej si žogico podajajo po mizi, šele nato poskušajo žogico udariti, ko se odbija. Pri skakanju in gibanju pomembnem za namizni tenis pa je ogromno raznih iger, pri katerih lahko ponavljajo tuje besede. Rada bi, da osnovni gibi pridejo otrokom v kri oz. v podzavest to pa je možno le, če s tem začnejo zgodaj. To gibanje pomaga tudi pri drugih športih.